#StopKvindeHandel

Ca. 16%

af alle danske mænd
har besøgt en prostitueret.

Hvor mange gange er hun blevet solgt?

Under turneringer som VM øges antallet af prostituerede i det land, det afholdes.

Ved at benytte VM som lejlighed, ønsker vi at sætte fokus på, at der også i Nordjylland er ofre for menneskehandel.

Det vurderes at

98%

af udenlandske prostituerede i Danmark, er ofre for menneskehandel.

Hvad kan du gøre?

Dit besøg her på siden er allerede en hjælp. Det betyder nemlig, at du er med til at ændre på opfattelsen omkring prostitution i Danmark. Det betyder, at du er villig til at forstå og vide mere om et meget tabubelagt emne. Måske er du endda villig til at dele din viden med dine venner og familie. Igennem oplysning og fokus, kan vi alle være med til at ændre på det, vi lukker øjnene for - at kvinder handles hver dag i Danmark og i resten af verden.

I Nordjylland findes ca.

70 bordeller

med udenlandske prostituerede, typisk med 2-4 kvinder på hvert bordel - så vi har sandsynligvis 150-250 handlede kvinder i Nordjylland.

I Danmark er der de sidste 10 år identificeret

635 ofre

(90% seksuel udnyttelse) for menneskehandel. Center for Menneskehandel vurderer, at det kun er toppen af isbjerget.

Hvorfor?

Vi har en tese om, at en af årsagerne til kvindehandel er, at der er et marked. Hvis markedet forsvandt, ville grundlaget for at drive forretning også forsvinde.

I en undersøgelse fra Gallup viste det sig, at 80% af mændene ikke vidste, at udenlandske kvinder var handlede, og 3/4 af dem ville ændre adfærd, og ikke benytte sig af udenlandske prostituerede mere. Så hvis vi kan oplyse mænd om, at det er ofre for menneskehandel, de besøger, og ikke gør dem en tjeneste, kan vi måske mindske markedet.

Hvem er vi?

Tjen Aalborg er en nystartet non-profit organisation i Aalborg.

Vi ønsker at benytte lejligheden under VM i fodbold 2018 til at sætte fokus på problematikken, da man ved, at antallet af prostituerede øges under et stort sportsstævne i det land, hvor turneringen afholdes.

Psykologiske følger

De psykologiske følger af prostitution er svære helt entydigt at belyse, da de er afhængige af rigtigt mange faktorer i og omkring den udøvende. Dog er der lavet en del forskning på området og på baggrund af en bred undersøgelse i 2004 lavet på tværs af ni lande og fem kontinenter, har man forsøgt at belyse en del af de følger, der kan være af prostitution, både fysiske og psykiske.

Psykiske lidelser og prostitution

Sværhedsgraden af lidelsen PTSD hos de prostituerede svarer til det, krigsveteraner fra vietnamkrigen oplevede efter hjemkomst.

Udsnit af de statiske resultater fra litteratur- og forskningsgennemgang på området fra 2004

  • 95% af undersøgte prostituerede har oplevet sexchikane i en grad, der vil kunne medføre juridiske sanktioner i andre jobs.
  • 65% til 95% af undersøgte prostituerede har været udsat for seksuelle overgreb som børn.
  • 70% til 95% af undersøgte prostituerede har været udsat for vold i forbindelse med prostitution.
  • 60% til 75% af undersøgte prostituerede er blevet voldtaget i forbindelse med prostitutionen.
  • 75% af undersøgte prostituerede har været hjemløse på et tidspunkt i deres liv.
  • 85% til 95% af undersøgte prostituerede ønsker at slippe fri af prostitutionen, men har ikke andre måder at overleve på.
  • 68% af 854 undersøgte prostituerede, inden for stripklub-, bordel- og gadeprostitution i 9 forskellige lande opfyldte kriterierne for PTSD (posttraumatisk stress)
  • 80% til 90% af undersøgte prostituerede oplever verbale devaluering og social foragt i en grad, der påvirker dem dybt.

Undersøgelsen viste, at en stor del af prostituerede oplever en forhøjet tilstedeværelse af en lang række symptomer fra forskellige psykiatriske lidelser.

Lidelser som angst, depression og tilstande, hvor man helt afkobler sig selv følelsesmæssigt, personlighedsmæssigt og/eller bevidsthedsmæssigt fra det oplevede (dissociative tilstande) er fremtrædende. Mest udtalt er sammenhængen med lidelsen PTSD eller posttraumatisk stress. 68% af undersøgte prostituerede på tværs af forskellige undersøgelser lever op til diagnosekriterierne for en behandlingskrævende PTSD-lidelse. Sværhedsgraden af lidelsen hos de prostituerede svarer til det, krigsveteraner fra vietnamkrigen oplevede efter hjemkomst. Symptomer ved PTSD er kendetegnet ved svær angst, hypersensibilitet af sanser og psyke. En tilstand, hvor man konstant er på vagt overfor sine omgivelser, og i mange tilfælde helt må undgå situationer, hvor symptomerne udløses samt flashbacks til traumerne. PTSD er i en sådan sværhedsgrad svært invaliderende og behandlingskrævende.

Almenpsykologiske følger af prostitution

De mest gennemgående almenpsykologiske følger ved prostitution handler om en følelse af følelsesmæssig afstumpethed, hvor evnen til at indgå i en normal relation, både romantisk og socialt, bliver svært nedsat. Det sker på baggrund af en oplevet manglende evne og lyst til indlevelse i og forståelse af andre mennesker. Grundlæggende kan man sige, at der, for nogen, sker et brud på intimsfæren, hvor de inderste grænser igen og igen bliver overtrådt helt eller delvist mod deres vilje, og det kan i sidste ende være med til helt at udviske grænserne for dem selv. Dette resulterer i, at adfærd i deres private liv bliver præget af manglende grænsesætning og manglende evne til at identificere andres grænser, hvilket gør nærværende meningsfuldt samvær, både socialt, romantisk og intimt meget svært. I mange tilfælde opdages denne personlighedsmæssige ændring ikke af den prostituerede før senere og måske slet ikke.

Desuden opleves en voksende mistillid til samfundet og mennesker som helhed. Det er beskrevet som en følge af oplevelsen af, at det er alle mennesketyper fra alle sociale lag, der opsøger prostituerede og dermed behandler den prostituerede på en grænseoverskridende måde. Det resulterer for nogen, i en identificering med den social stigmatisering af prostituerede over tid, hvor samfundets fordomme lige så langsomt bliver den prostitueredes selvbillede.

På grund af ovenstående kombineret med et højt antal traumatiserende oplevelser i forbindelse med prostitution (vold, voldtægt, tvang, objektivisering, retraumatisering af tidligere traumer etc.) kæmper en stor del af de prostituerede, med alvorlige selvværdsproblematikker præget af betydelige gennemgribende følelser af skyld og skam.

Alt i alt synes der gennem undersøgelser, litteraturen og forskningen at være belæg for, at der findes en signifikant risiko for betydelige psykiatriske og psykologiske følger ved prostitution. Ydermere ser det ud til, at en meget stor del af de mennesker, der er prostituerede ofte er sårbare i forvejen, og i høj grad ikke er i stand til at hjælpe sig selv, enten pga. ydre eller indre omstændigheder.

Kilde : Melissa Farley, 2004, « Prostitution is sexual violence », Psychiatric Times